Stretnutie NR SVdP v Nitre 22.02.2020

21/02/2020 13:02

Stretnutia sa zúčastnia členovia Výboru NR a nitrianske konferencie.

Contact

PRíSPEVKY DO CASOPISU OZANAM koprivova.tea@gmail.com Telefón
+421911 352 331 prezidentka
+421 2 43425794 Dom nádeje
+421911 432 922 STACIONÁR
spolok.vincent@gmail.com